BPM Prodavnice koje učestvuju u ovoj akciji su:

B:PM Balkanska

B:PM Trg Nikole Pašića

B:PM Nušićeva

B:PM Bulevar Kralja Aleksandra